قیمت های نگهداری و تعمیر تاسیسات ساختمان مسکونی ، اداری و تجاری

 

قیمت های نگهداری و تعمیر تاسیسات ساختمان و استخر حوزه نگهداری و تعمیرات تاسیسات حرارتی و برودتی شامل نگهداری چیلر های جذبی و تراکمی ، دیگ های بخار ,آبگرم چدنی و فولادی ، مشعل ها ، مخازن ، پمپ ها و تاسیسات استخر ، جکوزی و سونا را برای اطلاع شما عزیزان اعلام می دارد.

اولین مولفه در هزینه های نگهداری تاسیسات، نوع خدمات تعمیر و نگهداری است.
در صورتی که نگهداری ساختمان خود را به فردی غیر متخصص ، مسئولیت ناپذیر و بی نظم می سپارید قطعا همان هزینه ای ماهانه   با کمترین قیمت هم زیاد است و استفاده از چنین افراد فاقد تخصص و تعهد باعث ویرانی ساختار تاسیسات ساختمان و خسارت های چند ده و حتی چند صد میلیون تومانی به ساختمان می شود. در برخی از ساختمانهای فاقد نگهدار و یا دارای نگهداری ضعیف بعضا مشاهده می شود که در بدترین زمان سال ، سامانه ها به دلیل عدم نگهداری از کار می افتد و تعمیرات در زمانهای بحران با بالاترین قیمت و کم ترین کیفیت باعث تکرار خرابی و هزینه های اضافی میگردد. بهمین دلیل اولین مولفه در تعمیر و نگهداری ، تعمیر و نگهداری درست و دقیق تاسیسات است که روی قیمت این خدمت تاثیر می گذارد.

دومین مولفه مهم، متراژ زیر بنای ساختمان و نوع تاسیسات حرارتی ، برودتی است که در تاسیسات هر ساختمان بکار رفته است. بدیهی است که هزینه های تعمیر و نگهداری در ساختمانهای ساده تر نسبت به ساختمانهای پیچیده تر کم تر و ناچیز تر می باشد.

شرکت شعله جم سیستم با پشتتوانه علمی و عملی در حوزه تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانهای مسکونی اداری و تجاری  محسوب می گردد ،که با دارا بودن نیروهای کیفی فنی در شمال تهران فعال می باشد. این شرکت به دلیل تعمیر و نگهداری از صدها ساختمان و برج ، دارای قیمتهای تعمیرات و نگهداری بسیار مناسبی در حوزه تاسیسات ساده تا پیچیده می باشد. یکی از مهمترین نکات شاخص این شرکت نگهداری پیشگیرانه و همچنین مستند کردن همه فرایند های نگهداری و تعمیرات در ساختمان می باشد. همچنین شرکت سرو انرژی در حوزه نگهداری از تاسیسات ، اقدام به شناسنامه دار کردن همه تجهیزات و قطعات مینماید که عامل مهمی در جلوگیری از هزینه های اضافی و افزایش طول عمر قطعات می گردد.
جدول زیر لیست قیمت های نگهداری تاسیسات است که با کیفیت در ساختمانهای طرف قرارداد اعمال می گردد.

 

قیمت های ماهانه نگهداری تاسیسات ساختمان

 

خدمات  قابل ارائه

قیمت( ریال)

شرح پروژه

 

بازدید هفتگی – تنظیم منظم مشعل- اسید شویی منبع کویل دار کشیک روزهای تعطیل – شناسنامه دار کردن کلیه قطعات- مستند کردن همه فرایند های تعمیرات و نگهداری با استاندار.د های علمی توسط شرکت شعله جم سیستم

 

800,000دارای دیگ آب گرم چدنی- پمپ های انتقال آب – مخزن کویل دار – پمپ های فن کوئلساختمان 20واحدی
 

بازدید هفته ای ۳ بار در تابستان دو بار در بقیه فصل ها – نظارت سوپر وایزر چیلر و مشعل – تنظیم منظم مشعل- اسید شویی منبع کویل دار کشیک روزهای تعطیل – شناسنامه دار کردن کلیه قطعات- مستند کردن همه فرایند های تعمیرات و نگهداری- سختی سنجی منظم و نظارت بر سختی آب

 

1,250,000

دارای دیگ آب گرم چدنی- پمپ های انتقال آب – مخزن -کویل دار – پمپ های فن کوئل- چیلر تراکمی هوا خنک

ساختمان 25 واحدی – حدود ۵۰۰۰ مترمربع زیر بنا
 

بازدید هفته ای ۳ بار در تابستان دو بار در بقیه فصل ها – نظارت سوپر وایزر جیلر و مشعل- رسوب زدایی و شستشوی منظم برج خنک کننده و استرینر ها وایزر چیلر و مشعل – تنظیم منظم مشعل- اسید شویی منبع کویل دار کشیک روزهای تعطیل – شناسنامه دار کردن کلیه قطعات- مستند کردن همه فرایند های تعمیرات و نگهداری-سختی سنجی منظم و نظارت بر سختی با استاندار.د های علمی توسط شرکت  شعله جم سیستم

 

18,000,000دارای دیگ آب گرم چدنی- پمپ های انتقال آب – مخزن -کویل دار – پمپ های فن کوئل- چیلر تراکمی آب خنک – برج خنک کنندهساختمان 30 واحدی – حدود ۶۰۰۰ متر مربع زیر بنا
 

بازدید هفته ای ۴ بار در تابستان ۳ بار در بقیه فصل ها – نظارت سوپر وایزر جیلر و مشعل- رسوب زدایی و شستشوی منظم برج خنک کننده و استرینر ها دارای نظارت مستمر سوپروایزر چیلر و مشعل – تنظیم منظم مشعل- اسید شویی منبع کویل دار کشیک روزهای تعطیل – شناسنامه دار کردن کلیه قطعات- مستند کردن همه فرایند های تعمیرات و نگهداری-سختی سنجی منظم و شارژ منظم سختی گیر رزینی و با استاندارد های علمی توسط شرکت شعله جم سیستم

 

19,000,000دارای دیگ آب گرم فولادی- پمپ های انتقال آب – مخزن -کویل دار – پمپ های فن کوئل- چیلر جذبی شعله مستقیم .- برج خنک کنندهساختمان 30 واحدی – حدود ۶۰۰۰ متر مربع زیر بنا
 

حضور حداقل ۴ نیم روز در هفته توسط تکنسین متخصص تاسیسات و حضور هفتگی سوپر وایزر چیلر – مشعل – مکانیک و برق.- .- رسوب زدایی و شستشوی منظم برج خنک کننده و استرینر ها دارای نظارت مستمر سوپروایزر چیلر و مشعل – تنظیم منظم مشعل- اسید شویی منبع کویل دار کشیک روزهای تعطیل – شناسنامه دار کردن کلیه قطعات- مستند کردن همه فرایند های تعمیرات و نگهداری-سختی سنجی منظم و شارژ منظم سختی گیر رزینی

 

24,000,000دارای دو عدد دیگ آب گرم فولادی با مشعل ۳ فاز- پمپ های انتقال آب – مخزن -کویل دار – ۶ عدد پمپ های فن کوئل- دو عدد چیلر تراکمی هوا خنک – دو عدد برج خنک کنننده- سختی گیر تابلوهای برق ۳ فاز مشاعاتساختمان 60واحدی – حدود ۱۲۰۰۰ متر مربع زیر بنا
 

حضور حداقل ۴ نیم روز در هفته توسط تکنسین متخصص تاسیسات و حضور هفتگی سوپر وایزر چیلر – مشعل – مکانیک و برق.- .- رسوب زدایی و شستشوی منظم برج خنک کننده و استرینر ها دارای نظارت مستمر سوپروایزر چیلر و مشعل – تنظیم منظم مشعل- اسید شویی منبع کویل دار کشیک روزهای تعطیل – شناسنامه دار کردن کلیه قطعات- مستند کردن همه فرایند های تعمیرات و نگهداری-سختی سنجی منظم و شارژ منظم سختی گیر رزینی وبا استاندارد های علمی توسط شرکت شعله جم سیستم

 

30,000,000

دارای دو عدد دیگ آب گرم فولادی با مشعل ۳ فاز- پمپ های انتقال آب – مخزن -کویل دار – ۶ عدد پمپ های فن کوئل- دو عدد چیلر جذبی – دو عدد برج خنک کنننده- سختی گیر تابلوهای برق ۳ فاز مشاعات

ساختمان 70واحدی – حدود 15000متر مربع زیر بنا
 

حضور حداقل ۴ نیم روز در هفته توسط تکنسین متخصص تاسیسات و حضور هفتگی سوپر وایزر چیلر – مشعل – مکانیک و برق.- .- رسوب زدایی و شستشوی منظم برج خنک کننده و استرینر ها دارای نظارت مستمر سوپروایزر چیلر و مشعل – تنظیم منظم مشعل- اسید شویی منبع کویل دار کشیک روزهای تعطیل – شناسنامه دار کردن کلیه قطعات- مستند کردن همه فرایند های تعمیرات و نگهداری-سختی سنجی منظم و شارژ منظم سختی گیر رزینی- کلر زنی-تنظیم و نظارت یک روز در میان بر فیلتر آب استخر- جکوزی- تست پ هاش و کلر و تنظیم دمای استخر و جکوزی و سونا و با استاندارد های علمی توسط شرکت شعله جم سیستم

 

32,000,000دارای دو عدد دیگ آب گرم فولادی با مشعل ۳ فاز- پمپ های انتقال آب – مخزن -کویل دار – ۶ عدد پمپ های فن کوئل- دو عدد چیلر جذبی – دو عدد برج خنک کنننده- سختی گیر تابلوهای برق ۳ فاز مشاعات- استخر جکوزی و سوناساختمان 60واحدی – حدود 20000 متر مربع زیر بنا
 

حضور حداقل ۴ نیم روز در هفته توسط تکنسین متخصص تاسیسات و حضور هفتگی سوپر وایزر چیلر – مشعل – مکانیک و برق.- .- رسوب زدایی و شستشوی منظم برج خنک کننده و استرینر ها دارای نظارت مستمر سوپروایزر چیلر و مشعل – تنظیم منظم مشعل- اسید شویی منبع کویل دار کشیک روزهای تعطیل – شناسنامه دار کردن کلیه قطعات- مستند کردن همه فرایند های تعمیرات و نگهداری-سختی سنجی منظم و شارژ منظم سختی گیر رزینی- کلر زنی-تنظیم و نظارت یک روز در میان بر فیلتر آب استخر- جکوزی- تست پ هاش و کلر و تنظیم دمای استخر و جکوزی و سونا- تست های هفتگی – ماهانه و سالانه دیزل ژنراتور ۰ تعویض فیلتر – روغن و نظارت بر کارکرد صحیح باطری ها وا استاندارد های علمی توسط شرکت شعله جم سیستم

 

35,000,000دارای دو عدد دیگ آب گرم فولادی با مشعل ۳ فاز- پمپ های انتقال آب – مخزن -کویل دار – ۶ عدد پمپ های فن کوئل- دو عدد چیلر جذبی – دو عدد برج خنک کنننده- سختی گیر تابلوهای برق ۳ فاز مشاعات- استخر جکوزی و سونا و دیزل ژنراتور ۷۰۰ کیلو واتساختمان 60واحدی – حدود ۱۸۰۰۰ متر مربع زیر بنا