تبدیل اجاق گاز به گاز شهر و برعکس

70,000 ریال

وسايلي كه با گاز مايع يا گاز طبيعي كار مي كنند تفاوت چنداني با هم ندارند. تنها تفاوت آن ها در نازل (اوريفيس ) و يا به گفته تعميركاران ژيگلور مي باشد.

اجرت ذکر شده بابت تبدیل اجاق به گاز شهر یا برعکس میباشد.