نمایش یک نتیجه

پایه دیواری کولر گازی

در بسیاری از مکان‌ها به علت دور بودن واحد از پشت بام و یا نداشتن دسترسی به آن باید کمپرسورخارجی