تعمیرات لوازم خانگی و برقی

اجرت تعمیر پمپ بخار اتو

490,000 ریال
در انبار موجود نمی باشد

تعمیرات لوازم خانگی و برقی

اجرت تعمیر فریم جلو پنکه

در انبار موجود نمی باشد

تعمیرات لوازم خانگی و برقی

اجرت تعمیر فریم عقب پنکه

تعمیرات لوازم خانگی و برقی

اجرت تعویض اتومات اتو

490,000 ریال
در انبار موجود نمی باشد

تعمیرات لوازم خانگی و برقی

اجرت تعویض استاتور پنکه

در انبار موجود نمی باشد

تعمیرات لوازم خانگی و برقی

اجرت تعویض بوش پنکه

در انبار موجود نمی باشد

تعمیرات لوازم خانگی و برقی

اجرت تعویض خازن پنکه

در انبار موجود نمی باشد

تعمیرات لوازم خانگی و برقی

اجرت تعویض روتور پنکه

در انبار موجود نمی باشد

تعمیرات لوازم خانگی و برقی

اجرت تعویض زغال جارو برقی

450,000 ریال