خدمات چیلرهای جذبی و تراکمی

اجرت تعویض اویل پرشر

1,200,000 ریال

خدمات چیلرهای جذبی و تراکمی

اجرت تعویض ساید گلاس

800,000 ریال

خدمات چیلرهای جذبی و تراکمی

اجرت تعویض شیر انبساط

1,800,000 ریال

خدمات چیلرهای جذبی و تراکمی

اجرت تعویض فلوسوئیچ

350,000 ریال

خدمات چیلرهای جذبی و تراکمی

اجرت تعویض فیلتر درایر

800,000 ریال

خدمات چیلرهای جذبی و تراکمی

اجرت تعویض های اند لو پرشر

1,400,000 ریال

خدمات چیلرهای جذبی و تراکمی

اجرت شارژ روغن چیلر تراکمی

2,500,000 ریال

خدمات چیلرهای جذبی و تراکمی

اجرت شارژ گاز تا 200 تن برودتی

3,500,000 ریال