اجرای بست فاضلابی

98,000 ریال

بست های مورد استفاده در لوله های فاضلاب  بست هایی از جنس فلز و پلاستیک برای محکم نگهداشتن لوله در جای خود است.
اجرت ذکر شده بابت هر عدد است.