اجرای موتورخانه استخر آب سرد

33,800,000 ریال

اجرای موتورخانه آب سرد و گرم شامل موارد زیر است:
نصب پمپ تصفیه آب استخر
نصب فیلتر خاکی یا شنی جهت تصفیه آب استخر
نصب دستگاه کلرزن خطی
نصب دستگاه تزریق ازن