اجرای موتورخانه ساختمان

119,000,000 ریال

نمای کلی

اجرای موتورخانه ساختمان با دو عدد دیگ آب گرم شامل موارد زیراست:
نصب دو عدد دیگ آب گرم به همراه کلکتورهای رفت و برگشت
نصب دو عدد پمپ خطی جهت سیرکولاسیون آب دیگ
نصب دو عدد منبع انبساط جهت دیگ ها
نصب یک عدد منبع کوئل دار جهت تامین آب گرم مصرفی
نصب یک عدد پمپ خطی برگشت آب گرم مصرفی
اتصال سیستم گرمایش ساختمان (بجز گرمایش از کف) به کلکتور