اجرت اجرای ساپورت

250,000 ریال

محل ساپورت بستگی به سایز لوله ، پیکره بندی لوله کشی ، محل قطعات و شیرهای سنگین و استراکچر های مناسب برای نصب ساپورت دارد.
اجرت ذکر شده بابت اجرای هر کیلو ساپورت است.