اجرت تعویض های اند لو پرشر

1,400,000 ریال

نوعی کلید است که با رسیدن فشار یک گاز یا مایع به یک مقدار خاص، باعث قطع و یا وصل یک مدار الکتریکی می‌شود

This function has been disabled for الومهندس-خدمات دهی آنلاین.