اجرت سوراخ کاری جهت ساپورت

62,000 ریال

ساپورت و یا نگهدارنده ی سینی کابل انواع مختلفی دارد: زمینی، دیواری و یا سقفی که برای نگه داشتن سینی کابل و نردبان کابل از آن استفاده می شودک
اجرت ذکر شده بابت هر عدد میباشد