اجرت لوله کشی جوشی درزدار

185,000 ریال

جهت انتقال سیال و گاز از یک نقطه به نقطه دیگر معمولا از لوله استفاده میشود

که در جنسهای متفاوت ساخته شده و کاربرد های گوناگون دارند که عبارتند از  :

1-لوله های فولادی :در دو نوع در ز دار و بدون درز مانیسمان است

لوله درز دار :در کارخانه توسط نورد کاری ورق را به لوله تبدیل کرده و سرتاسر درز را جوش می دهند نوع سیاه آن مصارف صنعتی دارد برای آیب آشامیدنی و مصارف بهداشتی روکشی با آلیاژ قلع و روی بر روی آن می کشند که اصطلا حا به آن لوله گالوانیزه یا سفید میگویند .