اسیدشویی پکیج

450,000 ریال

یکی از شایعترین مشکلات پکیج های دیواری تجمع رسوب در قطعات و لوله های پکیج می باشد که عدم رسوب زدایی پکیج می تواند باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیری شود.

رسوب زدایی یا اسید شویی مبدل پکیج یک کار حساس تعمیر پکیج می باشد. برای این کار نیاز به یک پمپ اسید شویی مناسب می باشد.

اجرت ذکر شده بابت اسید شویی پکیج زمینی و پکیج دیواری برای هر مبدل (با باز و بسته کردن مبدل )یا دستگاه اسید شویی است.