برطرف کردن آبریزی یخچال

630,000 ریال

نمای کلی

نشت آب از یخچال و فریزر بر روی کف زمین می‌تواند خطر شوک الکتریکی و یا لیز خوردن را به همراه داشته باشد. برای جلوگیری از واردن آمدن آسیب‌های احتمالی، این مشکل باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.

آب ممکن است از مناطق مختلفی از یخچال فریزرنشت کند. دانستن اینکه کجا نشتی دارد به شما کمک خواهد کرد تا تشخیص دهید که مشکل از کجا ست و برای تعمیر یخچال فریزر اقدام نمایید. نشت آب از پشت یخچال فریزرمعمولا نشانه این است که یخ ساز یا لوله آب مشکل دارد.

نشتی از جلوی یخچال فریزرمعمولا به این معنی است که لوله تخلیه مسدود شده است. نشتی از مرکزی‌ترین نقطه زیر یخچال فریزر معمولا ناشی از ترک خوردن یا درست جا نخوردن سینی تخلیه است. نشت آب در داخل یخچال فریزرمعمولا وقتی اتفاق می‌افتد که لوله تخلیه از یخ‌زدا داخل یخچال فریزر قرار داشته باشد.