تعویض ایرونت یا هواگیر پکیج

140,000 ریال

شیرهای هواگیری معمولا برای رادیاتور به صورت شیر هوای رادیاتور یا درپوش همراه با ایرونت ارائه می شود. و برای خروج هوا از مسیر لوله ها از انواع ایرونت ها از سایز 1/2 تا “6 استفاده می شود. ایرونت های صنعتی به صورت های تک روزنه کوچک ، تک روزنه بزرگ و دو روزنه هستند .