تعویض تایمر یخچال

تایمر دیفراست  در واقع یک تایمر دو زمانه الکتریکی هست تا هر ۶ یا ۸ ساعت هیتر المنت یخچال فریزر بدون برفک را ۲۰ دقیقه در مدار قرار دهد ، یعنی در ۶ یا ۸ ساعت که کمپرسور اجازه روشن شدن دارد هیتر نمی تواند روشن شود.
حال اگر تایمر دیفراست خراب شود و برق را به هیتر المنت یخچال وصل نکند ، برفکها روی هم جمع میشوند و سرمای یخچال کمتر و کمتر میشود .
تایمر دیفراست ها  را میتوان برای یخچال فریزر های گوناگون استفاده کرد بجای هم فقط به شرط انکه ولتاژبوبین انها درست باشد .یعنی ۱۱۰ ولت را برای ۲۲۰ ولت نمیشود استفاده کرد یا برعکس .