تعویض سنسور پکیج

300,000 ریال

سنسورها دمای اب رفت مدار شوفاژ را به برد منتقل میکند و باعث خاموش شدن شعله می گردد تا رادیاتورها به میزان دمای تنظیمی شوفاژ گرم گردد.