تعویض سوئیچ فشار پایین تصفیه آب

200,000 ریال

عملکرد سوئیچ فشار بدین صورت است که نیروی فشار موجود در سیستم باعث تغییر وضعیت سنسور و قطع شدن کلید می شود.

برخی از پرشر سوئیچ های مصرفی تنها دارای یک کلید تنظیم می باشد.

اما برخی نیز دارای کلید ثانویه ایی جهت مشخص نمودن میزان حساسیت فشار سیستم می باشند.که با توجه به میزان حساسیت مورد استفاده قرار می گیرند.

نوع پرشر سوئیچ مورد استفاده با توجه به رنج مورد نیاز دستگاه و فشار کاری دستگاه مشخص می شود.

ز نوع مورد استفاده در مصارف آب در صنعت تصفیه آب و ساخت دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس استفاده فراوانی می شود.

از این سوئیچ ها جهت کنترل فشار سیستم و قطع و صل نمودن به موقع جریان استفاده می شود.