تعویض لولای یخچال

700,000 ریال

درب یخچال و فریزر بر روی لولا می چرخد.لولا به صورت یاتاقان عمل میکند.و دربها براحتی روی آن می چرخند.اگر لولا ساییده شود و یا روان کننده خشک شود ممکن است از بسته شدن دربها جلوگیری کند.اگر لولا و یاتاقان ایراد داشته باشد و خراب شده باشد هنگام باز و بسته کردن درب یخچال نویز دلخراشی شنیده میشود که باید لولا را عوض و آن را با روغن خوراکی روغنکاری نمایید.