تعویض مبدل پکیج

500,000 ریال

مبدل حرارتی پکیج به لوله‌های مارپیچی که به‌وسیله تعداد زیادی تیغه به هم متصل شده‌اند تا در برابر شعله مشعل قرار گیرند و گرمای شعله را به آب داخلی خود انتقال دهند،مبدل حرارتی میگویند.
نکته : اجرت تعویض مبدل های پکیج بسته به نوع مبدل متغیر است.