تعویض کابل جاروبرقی

350,000 ریال

نکته ی مهم در باره ی کابل جارو برقی این است که :

طول کابل برق: هرچه طول سیم برق جارو بیشتر باشد راحت تر می توان جاروبرقی را به مکان های مختلف و دور از محل اتصال آن به برق، حرکت داد.