تعویض کیت الکترونیک تصفیه آب

380,000 ریال

یک نوع وسیله ی برقی است که برای سنجش مقدار آلودگی یا تمیزی آب از آن استفاده میکنند.

کیت انالیز اب از 4 عدد میله که 2 عدد از آن از جنس آهن و 2 عدد دیگر از جنس آلومینیوم است ساخته شده است .

مورد مصرف : فقط برای تشخیص مقدار آلودگی آب