تعویض گیج فشارتصفیه آب

182,000 ریال

گیج فشار سنج در سیستم های RO جهت سنجش میزان فشار آب خروجی از پمپ دستگاه تابیه شده تا در مواقع لازم سرویس های مربوطه پمپ انجام شود. بدین ترتیب دستگاه عملکرد و راندمان بهتری خواهد داشت. کارایی دیگر آن که کمتر است برای مناطقی که آب دارای ناخالصی های معلق بالای است می باشد. بدین ترتیب که با افت فشار آن کاربر متوجه اشباح شدن فیلترهای پیش تصفیه شده و نسبت به تعویض آنها اقدام می نماید. این گیج همیشه بعد از پمپ و بین فیلترهای 3 و 4 قرار می گیرد