تنظیم فشار و راه اندازی پمپ پکیج

224,000 ریال

اینکه چرا پمپ های پکیج ها خراب میشوند بستگی به مدل پمپ, پکیج, نحوه نصب پکیج و طرز استفاده از پکیج دارد ولی اگر پمپ نصب شده بر روی پکیج از نوع مرغوب آن باشد باید سالهای سال کار کند مگر اینکه مشکلی در کار باشد. در زیر پاره ای از این مشکلات ذکر میشود:
بدون آب کارکردن پمپ
نصب پکیج بدون صافی های سیستم برگشت شوفاژ
نکته : اجرت ذکر شده بابت تنظیم فشار و راه اندازی پمپ بدون تعویض قطعات است.

This function has been disabled for الومهندس-خدمات دهی آنلاین.