سربندی تابلو دیواری یک فاز

250,000 ریال

تابلو برق : هر محفظه فلزی یا غیر فلزی که تجهیزات برقی مثل کنتورها، فیوز ها، کلیدهای محافظ جان، چراغ های سیگنال و … در آن نصب می شوند

اجرت ذکر شده برای سربندی تابلو یک فاز میباشد..