سرويس پيلوت پكيج

1,300,000 ریال

نمای کلی

پیلوت، مشعل جداگانه ای است که برای روشن کردن مشعل اصلی بکار برده میشود.
به منظور ایمنی وسایل گاز سوز آنها را به پیلوت مجهز میکنیم.کار این پیلوت ها قطع کامل جریان گاز به شعله پخش کن وپیلوت می باشد.در بعضی مواقع فقط جریان پیلوت ها کماکان برقرار می باشد.

پاک کردن