لوله کشی استخر آب سرد

18,200,000 ریال

نمای کلی

لوله کشی استخر آب سرد شامل موارد زیر است:
اجرای خط رفت تصفیه به موتورخانه
اجرای خط برگشت از موتورخانه و تقسیم بندی خط برگشت
اجرای خط اسکیمر استخر
اجرای خط جاروی استخر