نصب پنل درباز کن ۳۵ واحدی

3,920,000 ریال

آیفونهای صوتی فقط برای خبردهی و انتقال صدا و در بازکن کاربرد دارد انواع این آیفون ساده و مجهز به ارتباط داخلی )اینترکام ( است .)
آیفونهای تصویری، علاوه بر انتقال صدا قابلیت انتقال تصویر به صورت سیاه ـ سفید یا رنگی نیز دارد. این
آیفونها از نظر انتقال تصویر در دو نوع آنالوگ و دیجیتال متداول است. مدلهای آیفون دیجیتال قابلیت ضبط
اجرت ذکر شده برای نصب و راه اندازی کامل در باز کن 35 واحدی است.