نصب چراغ اندیکاتورغیر آدرس پذیر

226,000 ریال

این تجهیز به صورت بصری و دیداری جهت اعلام حریق در یک مکان خاص مورد استفاده قرار می گیرد که در نگام حریق شروع به چشمک زدن و آلارم می کند.
اجرت ذکر شده بابت نصب هر عدد است.