هزینه ایاب و ذهاب و سرویس پکیج

300,000 ریال

پکیج وسیله ای برای تأمین گرمایش است که قادر است در حد یک موتورخانه مجهز حرارت مورد نیاز منازل و ادارات و همچنین آبگرم این اماکن را تأمین کند.پکیج ها از نظر نوع قرارگیری به دو نوع کلی دیواری و زمینی تقسیم می شوند.

نکته : هزینه ایاب و ذهاب بنا به محدوده متغیر است.
هزینه ایاب و ذهاب در شهرستان به ازای هر کیلومتر یک طرف میباشد

This function has been disabled for الومهندس-خدمات دهی آنلاین.