داکت pvc

داکت یک کانال درب دار است که برای محافظت و انتقال سیم و کابل ها مورد استفاده قرار می گیرد.