در حال نمایش یک نتیجه

آنتی فریز چیلر

ترموستات آنتی فریز چیلر از جمله ترموستاتهای حد می باشد و کاربرد  کنترلی و حفاظتی در برابر یخ زدگی در