در حال نمایش یک نتیجه

های اند لو پرشر چیلر تراکمی

قیمت: تماس بگیرید
در چیلرهای تراکمی یکی از مهمترین پارامترها در کارکرد سیکل تبرید فشار گاز مبرد می باشد. فشار گاز خروجی از