در حال نمایش یک نتیجه

آجر سفال تیغه اصفهان 20 *20 *15،فروش عمده

در نماهای باستانی ایرانی از آجر به عنوان مصالح اصلی ساختمانی استفاده می شده که آجرهای رسی فراوان ترین و