در حال نمایش یک نتیجه

شیر هواگیری اتوماتیک

عموما هنگام انتقال مایع درسیستم‌های انتقال مایع و خطوط سیال، همواره مقداری هوا و یا سایر گازهای دیگر همراه با