اجرای موتورخانه استخر گرم با دیگ

220,000,000 ریال

نمای کلی

اجرای موتورخانه استخر ( آب گرم با دیگ ) شامل موارد زیر است:
نصب پمپ تصفیه آب استخر
نصب فیلتر خاکی یا شنی جهت تصفیه آب استخر
نصب دستگاه تزریق از
نصب پمپ آب گرم استخر

نصب مبدل آب گرم استخر
نصب دیگ آب گرم به همراه کلکتورهای رفت و برگشت
نصب یک عدد پمپ سیرکولاسیون آب دیگ
نصب یک عدد منبع انبساط دیگ
نصب یک عدد منبع کوئل دار جهت تامین آب گرم مصرفی
نصب پمپ سیرکولاسیون آب گرم مصرفی