اجرای موتورخانه جکوزی

52,000,000 ریال

نمای کلی

اجرای موتورخانه جکوزی شامل موارد زیر است:
نصب پمپ آب گرم و تصفیه جکوزی
نصب فیلتر خاکی یا شنی جکوزی
نصب دستگاه کلرزن خطی
نصب دستگاه تزریق ازن
نصب یک عدد پمپ جت جکوزی به همراه لرزه گیر و صافی
نصب مبدل آب گرم جهت جکوزی
اتصال مبدل جکوزی به پکیج